„ТРАНССТРОЙ – РУСЕ” АД е строително-инженерна компания, основана през 1919 г. Компанията е акционерно дружество със 100 % частен капитал.

„ТРАНССТРОЙ – РУСЕ” АД има над 100 години опит, през които успешно реализира транспортни и инфраструктурни обекти в България в областта на транспортното, железопътното, летищното, хидротехническото, жилищното и обществено-обслужващо строителство. Изпълнява проекти по реконструкция, саниране, сеизмично укрепване, ремонтно възстановителни работи на съществуващ сграден фонд и обекти от инфраструктурата на селищната система.

ТРАНССТРОЙ – РУСЕ АД

Дейности

„ТРАНССТРОЙ – РУСЕ” АД развива своята дейност в две направления:

Изпълнява строежи
уникални обекти и съоръжения, жп линии и гари, пристанища, речни кейови стени, мостове, аерогари, жилищни и административни сгради
Строителни услуги
услуги от бетонов център, услуги от арматурен цех, услуги от железарски цех, услуги със строителна механизация

Нашата история

Над 100 години опит
„ТРАНССТРОЙ – РУСЕ” АД е основана през 1919 г.

Компанията е участвала в развитието на железопътната мрежа, нейната модернизация и реконструкция в страната след 30-те години на миналия век. Компанията е изпълнител на модернизацията и преустройството на множество жп гари от различен тип. Участвала е в изграждането на речни пристанища в България.
История на ТРАНССТРОЙ – РУСЕ АД

Нашият екип

В „ТРАНССТРОЙ – РУСЕ” АД работят
над 100 висококвалифицирани специалисти и работници

Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти, работници и специфична техника, което му позволява да изпълнява строежи при разнообразни и сложни условия.

В компанията работят инженери, икономисти, техници, счетоводители и работници с различни специалности.

Нашият екип развива и поддържа своята компетентност чрез квалификации и обучения, което ни помага при реализиране на мащабни инвестиционни проекти с отлично качество и конкурентоспособност.

ТРАНССТРОЙ - РУСЕ АД - екип

Сертификати и удостоверения

"ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" АД притежава сертификати за успешно внедрени системи за управление на качеството, управление на околната среда, управление здравето и безопасността при работа.

"ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" АД е член на Камарата на строителите в България и притежава удостоверения за всички категории строителство.

Сертификати на ТРАНССТРОЙ – РУСЕ АД

Постижения

През годините дружеството „ТРАНССТРОЙ – РУСЕ” АД е реализирало много успешни проекти. Сред едни от най-важните постижения на „ТРАНССТРОЙ – РУСЕ” АД са

  • изграждане, реконструкция и модернизация на ККЗ “Иван Димитров” Русе
  • Пристанище Русе-Запад и Русе-Изток
  • Ро-ро терминал, ферибот и паркинги
  • Рехабилитация  на Дунав мост
  • Телевизионна кула Русе
  • летище Воден
  • летище Щръклево и други.
Постижения
Свържете се с нас
Имате въпроси относно нашите услуги? Не се колебайте да се свържете с нас!
Ние сме експерти в строителната индустрия.

Нашият сайт използва бисквитки ("cookies"), за да функционира оптимално. Продължавайки нататък, приемаме, че сте съгласни с това. За повече информация    Виж повече >>